Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät

VIHERTEHO

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

05.04.2019

Tavoitteet

VIHERTEHO-hanke pyrkii lisäämään viherlannoituskasvustosta saatavaa satohyötyä ja tehostamaan sen ravinteiden siirtymistä viljelykasvien käyttöön. Tavoitteena on selvittää, mitkä ovat parhaat tavat lopettaa viherlannoituskasvusto kevätkylvöistä kasvia ajatellen, kun käytettävissä ovat kasvuston murskaaminen ja erilaiset maahan muokkaamisen ajat ja tavat. Samalla selvitetään, voidaanko kerääjäkasvien avulla tehostaa ravinteiden siirtymistä seuraavien kasvien käyttöön.

Tuotokset

Kokeista saatava tieto jalostetaan laajemmaksi menetelmäohjeistukseksi muiden hankkeiden tuloksia mukaan yhdistäen ja aiempaa viherlannoitus- ja kerääjäkasvitietämystä hyödyntäen. Kohderyhmiä ovat viljelijät, neuvojat ja oppilaitokset. Tulokset tukevat myös ympäristöohjelman toimenpiteisiin liittyvää päätöksentekoa. Myös kuluttajat sekä luomutilojen tuotteita jalostavat yritykset hyötyvät välillisesti tutkimuksen tuloksista.