Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta

ViherRiski

Alkamispäivä

01.07.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Viheralan kasvinterveysriskien hallinnan toimintatapojen vaikutus on merkityksellinen paitsi viheralalle itselleen myös metsätaloudelle ja luonnonympäristöille. Karanteenituhoojien leviämisen estäminen vaatii viheralalta toimia ja tietoa, joiden on perustuttava viheralan sektoreiden ylittävän yhteistyöverkon toimintaan, taimimateriaalin laadun varmistamiseen ja tuhoojatarkkailun riskiperusteiseen kohdentamiseen. Näissä ala tarvitsee apua. Hankkeen tavoite on parantaa viheralan omaa kasvinterveyden riskinhallintakykyä tunnistamalla riskinhallinnan ongelmakohdat, kehittämällä toimijoiden yhteistyöverkostoa ja parantamalla toimijoiden kykyä varmistaa taimimateriaalin puhtaus sekä kohdentaa puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien tarkkailua. Sidosryhmät yhdistävillä muutoslaboratorio- ja tulevaisuusskenaarioprosesseilla hankkeessa kehitetään viheralan kasvinterveyden omaehtoisa riskienhallintaa ja yhteistyötä ja tutkitaan viheralan tulevaisuuskehitystä ja ulkoisten muutostekijöiden merkitystä viheralaan ja sen kasvinterveysriskien hallinnalle. Toisessa työpaketissa tutkitaan karanteenituhoojien esiintymistä ulkomaisessa taimimateriaalissa verrattuna kotimaiseen taimimateriaaliin ja selvitetään, olisiko taimimateriaalin pitäminen karanteenitiloissa hyödyllistä ja käytännössä mahdollista. Kolmannessa työpaketissa tunnistetaan paikat, joihin saattaa kulkeutua puisen pakkausmateriaalin mukana leviäviä karanteenituhoojia (mäntyankeroista tai aasianrunkojäärää) ja riskiluokitellaan tunnistetut maahantulopaikat sen mukaan, kuinka todennäköistä mäntyankeroisen maahan asettuminen niissä on.