Kasvi- ja maa-analyyseistä tukea vihannesten lannoituksen tarkentamiseen

Vihannesanalyysi

Alkamispäivä

01.08.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on testata kasvianalyysin ja muiden menetelmien soveltuvuutta vihannesten lisälannoitustarpeen arviointiin sekä arvioida nestemäisten lannoitteiden tehokkuutta kasvukauden aikaisessa lannoituksessa eri vihanneksilla.

Tuotokset

Hanke tuottaa vertailutietoa eri analyysimenetelmien hyödyistä lisälannoitustarpeen arvioinnissa.