Vesiviljelyn monipuolistaminen

Vesiviljelyn monipuolistaminen

Alkamispäivä

01.01.2003

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan ja testataan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja tutkimusideoita, joiden avulla voidaan kehittää eri lajien kiertovesikasvatusta ja parantaa kalaelintarvikkeita tuottavan sektorin kilpailukykyä. Lisäksi laaditaan aihepiiristä kirjoituksia alan julkaisuihin.