Vesiviljelyn biodiversiteettiohjaus

Vesiviljelyn biodiversiteettiohjaus

Alkamispäivä

01.01.2006

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kalakantojen monimuotoisuutta säilyttäviä toimintatapoja. Lisäksi käynnistetään tutkimuksia, joilla perinnöllistä monimuotoisuutta voidaan säilyttää nykyistä tehokkaammin (mm. yksilöpohjaisten geneettisten menetelmien käyttö ja soveltaminen) koko viljelykierron eri vaiheissa. Tuotetaan valtion vesiviljelyn vastuulla oleville lajeille ja kannoille räätälöityjä toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja.