Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma avomeri

Vesiviljely inno MERI

Alkamispäivä

31.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman yleisenä tavoitteena on vesiviljelyn määrän ja arvon kestävä kasvu. Kotimaisella tuotannolla voidaan lisätä kotimaisen kalan osuutta kulutuksesta; tuonti kattaa noin 70 % Suomen kulutuksesta. Innovaatio-ohjelmassa pyritään löytämään ratkaisuja toimialan nykyisiin haasteisiin kehittämällä ja kokeilemalla uusia teknologioita ja toimintamalleja. Tämän projektin tavoitteena on kalojen avomerikasvatuksen edellytysten parantaminen yhdessä verkoston yritysten ja muiden partnereiden kanssa.