VesiVilja – vesiviljelyn sijainninohjaus Oulujoen -Iijoen vesienhoitoalueella.

VesiVilja

Alkamispäivä

01.12.2013

Päättymispäivä

30.09.2015

Tiivistelmä

Vesiviljely nopeimmin kasvavaa elintarviketuotantoa maailmassa. Valtioneuvoston teki periaatepäätöksen kansallisesta vesiviljelyn ohjelmasta vuonna 2009. Siinä vesiviljely pyritään saamaan kestävään kasvuun ympäristö- ja elinkeinopolitiikkaa yhteen sovittamalla. Tässä vesiviljelyn sijainninohjaus keskeinen keino vähentää vesiviljelyn ympäristövaikutuksia ja parantaa elinkeinon kilpailukykyä. Sijainninohjaussuunnitelman tavoitteena on ohjata vesiviljelytuotantoa ympäristön, vesiviljelyelinkeinon ja muiden vesien käyttömuotojen kannalta sopiville vesialueille. Maa- ja metsätalousministeriö teetti yhteistyössä RKTL:n kanssa merialueiden sijainninohjaussuunnitelman. Tämän lisäksi suunnitelmia on tehty valtaosalle sisävesistä. Kainuun osalta suunnittelu oli suuntaa antava ja alueellisen tarkemman sisävesiä koskevan sijainninohjaussuunnitelman tarve on korkea. Ala tarvitsee uusia toimijoita Kainuuseen ja kasvun tilaa myös nykyisille tuottajille. Aiotun hankkeen tavoitteena on täsmentää vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman sisävesiä koskevia linjauksia. Tämän lisäksi hankkeessa toteutetaan vesiviljelyn sijainninohjaus suunnitelma yhdessä Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin kanssa toimialan sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun turvaamiseksi Kainuussa.