Vesiviestillä vaikuttavuutta

Vesiviesti

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.10.2020

Tavoitteet

Tuottaa tietoa veden merkityksestä sekä vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Iisalmen reitillä ja sen alapuolisella alueella. Hanke aktivoi alueen toimijat yhteistyöhön ja viestiä eri kanavilla vesien tilan parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Tuotokset

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke edistää kestävää vesien käyttöä sekä vesienhoidon vaikuttavuutta.