Vesivastuusitoumuksen toimeenpano ja kehitys

Vesivastuun valmistelu

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeessa edistetään suomalaisen Vesivastuusitoumuksen käyttöönottoa. Konkreettisesti tässä valmistelevassa projektissa tuoetaan yrityksiä Vesivastuusitoumuksen toimeenpanossa, kehitetään sisältöä, järjestetään 1-2 tilaisuutta sekä haetaan rahoitusta laajemmalle kehittämishankkeelle.

Tuotokset

1-2 tilaisuutta sekä muuta materiaalia