Vesivastuusitoumuksen toimeenpano ja kehitys

Vesivastuun valmistelu

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa edistetään suomalaisen Vesivastuusitoumuksen käyttöönottoa. Konkreettisesti tässä valmistelevassa projektissa tuotetaan:
- Vesivastuusitoumuksen toimeenpanoa tukeva materiaali
- sisällön kehittäminen
- toimeenpanon toimintamalli
- 1-2 tilaisuutta
- 5-10 yrityksen vesivastuusitoumus
- sekä laajemman t&k -hankkeen hankehakemus.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeessa edistetään suomalaisen Vesivastuusitoumuksen käyttöönottoa. Konkreettisesti tässä valmistelevassa projektissa tuoetaan yrityksiä Vesivastuusitoumuksen toimeenpanossa, kehitetään sisältöä, järjestetään 1-2 tilaisuutta sekä haetaan rahoitusta laajemmalle kehittämishankkeelle.

1-2 tilaisuutta sekä muuta materiaalia