Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta

Vesistökuormitus seurantaverkko

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan on perustettu luonnon­tilai­sista ja metsätalouden käytössä olevista metsäisistä latvavaluma-alueista koostuva seurantaverkko. Luonnontilaiset alueet luovat vertailupohjan ihmistoiminnan aiheuttamalle kuormitukselle. 

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko, koostuu 10:stä luonnontilaisesta ja 21:stä normaalissa metsätalouskäytössä olevasta valuma-alueesta. 

Seurantaverkon avulla metsätalouden harjoittajat saavat tietoa toimintansa vaikutuksista vesien laatuun ja voivat käyttää tuloksia vesiensuojelun kehittämisessä. Lisäksi voidaan arvioida myös ilmastonmuutoksen pitkäaikaisia vaikutuksia vesistökuormitukseen.

Lisätietoja ja tulokset löytyvät Luken Metsäinfo-palvelusta: https://metsainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon valuma-alueet.

Valumaveden keskimääräiset kiintoaineen, orgaanisen kokonaishiilen (TOC), kokonaistypen (kok. N) ja kokonaisfosforin (kok. P) pitoisuudet luonnontilaisten (vihreät pylväät) ja metsätalouskäytössä (siniset pylväät) olevien valuma-alueiden puroissa. Alueiden keskiarvot esitetty vaakaviikoin. Tulokset laskettu vuosien 2015 ja 2016 aineiston perusteella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektiryhmä

Koordinaattori

Tutkimusprofessori Leena Finér
leena.finer(at)luke.fi
p. 029 532 3067
Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat,  Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu

Ohjausryhmä 

Marja Hilska-Aaltonen, pj. MMM
Leena Finér, sihteeri, Luke
Jukka Aroviita,  SYKE
Hannu Ilvesniemi, Luke
Samuli Joensuu, Tapio Oy
Eeva-Liisa Jorri, Metsähallitus
Tuija Mattsson, SYKE
Riitta Raatikainen, Metsäkeskus, Julkiset palvelut
Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus
Maarit Similä, Metsähallitus
Sirkka Tattari, SYKE

 

Yhteistyökumppanit

Luke_logo Syke_web  metsähallitus_web  Tapio-Logo_web
ELY_verkkologo logo_2016_metsakeskus_web