Vesiensuojelun laatuloikka – menetelmäkehitys Etelä-Savossa

Vesiloikka EAKR

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

29.02.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vähentää metsätalouden aiheuttamaa vesistöjen hajakuormitusta. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on kehittää ja testata paikkatietoon perustuvia digitaalisia mallinnusmenetelmiä ja aineistoja niin, että ne soveltuvat käytännön työkaluiksi metsätalouden vesiensuojelun suunnitteluun ja toteutukseen, ja ovat käytettävissä koko Etelä-Savon alueella.

Tuotokset

Digitaalisten menetelmien kehittäminen ja jalkauttaminen metsätalouden
vesiensuojelun käytännön työhön jolloin voidaan saavuttaa vesiensuojelussa entistä parempi laatutaso ja vaikuttavuus vesistöjen kannalta.