Vesilintujen vuorovaikutusten monilajinen mallintaminen

Vesilintujen vuorovaikutukset

Alkamispäivä

01.02.2019

Päättymispäivä

28.02.2020

Tavoitteet

Lajien vuorovaikutukset - sekä negatiiviset että positiiviset - voivat vaikuttaa yksilöiden habitaatinvalintaan, jälkeläistuottoon ja populaatiodynamiikkaan. Tässä hankkeessa on tarkoitus tutkia vesilintujen välisiä vuorovaikutuksia ja sen seurauksia lajien populaatiodynamiikkaan Aineistona käytämme LUKEn vesilintujen pitkäaikaisseurantoja. Hankkeen odotetut tulokset näyttävät vesilintujen keskinäisten vuorovaikutusten seuraukset pesimäpaikanvalintaan ja populaatiodynamiikkaan.

Tuotokset

Hanke tuottaa tieteellisiä julkaisuja.