Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa

Vesihave

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää paikallis- ja peruskuivatusjärjestelmien (salaojituksen ja valtaojien) kuivatustehokkuutta ja säätömahdollisuutta peltoviljelyn tuottavuuden parantamiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ojituksen ohella tarkastellaan muiden perusparannustoimien vaikutuksia.

Tuotokset

Tietoa kasvintuotannon, maan kuivatuksen ja vesiensuojelun suunnittelua ja hallinnollista ohjausta varten.