Vesiensuojelupäivät 2015

Vesiensuojelupäivät 2015

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet:

Tapahtuma perustuu MMM:n rahoittaman valmistelutyön tuloksena vuoden 2013 lopussa kuuluvaan (Projektinumero 3300759300) Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkkoon. Vuoden 2015 budjetista 5000 € on osoitettu Metsätalouden vesiensuojelupäivien järjestämisen kuluihin.

Hankesuunnitelmassa ei oltu huomioitu muita vesiensuojelupäiviin liittyviä kuluja jotka tullaan kattamaan osallistumismaksuilla. Niiden hallinnoimista varten halutaan perustaa uusi hanke.

Tavoite v. 2015: Vesiensuojelupäivät kokoaa metsä- ja ympäristöalan hallinnon, käytännön ja tutkimuksen asiantuntijat yhteen keskustelemaan metsätalouden vesiensuojelun ajankohtaisista teemoista. Ohjelmassa on alustuksia, keskustelua ja tutustumista vesiensuojelukohteisiin.

2) Toteutus: Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja Tapio Oy järjestävät vuoden 2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät. Metsätalouden vesiensuojelupäiviä on järjestetty vuodesta 2008 alkaen.

3) Tuotokset: n 6-10 artikkelia Vesitalous -lehden 1/2016 numeroon


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat