Pohjois-Savon vesistöalan osaamisen ja infrastruktuurin kehittämissuunnitelma

VESI-INFRA

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.05.2018

Tavoitteet

Pohjois-ja Ylä-Savon pintavesien tila vaatii monin paikoin merkittäviä parannustoimia. Tällä hankkeella haetaan ratkaisua maakunnan vesiensuojelun tehostamiseen. Tähän päästään tiivistämällä ja tehostamalla maakunnan pinta- ja pohjavesien suojelun asiantuntijayhteistyötä, uudistamalla vesistöjen suojelumenetelmien kehittämisessä tarvittavaa infrastruktuuria sekä lisäämällä maakunnan vahvan vesistöosaamisen näkyvyyttä ja kuuluvuutta valtakunnallisesti.

Tuotokset

Hanke tuottaa alueen vesiensuojelutoiminnalle kehittämissuunnitelman. Suunnitelma sisältää alueen asiantuntijoiden uuden yhteistyömallin, jossa arvioidaan yhdessä alan kehittämistarve sekä vahvennetaan nykyistä osaamista maakunnan sisällä, valtakunnallisesti sekä Euroopan tasolla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy alueella sijaitsevien merkittävimpien vesistötutkimukseen liittyvien infrastruktuurien kehittämissuunnitelma: ”Maakunnan tarpeisiin optimoitu tutkimuslaitteistojen verkosto/pooli”.