VERA Vesi- ja ravinnejalanjälki elintarvikekulutuksen ympäristövaikutusten mittareina

VERA

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Vesi on nostettu suomalaiseksi voimavaraksi numero yksi Suomen maabränditoimikunnan raportissa. Vaikka Suomessa vettä riittää, globalisaation myötä maailmanlaajuinen vesikriisi tulee yhä lähemmäs suomalaista kuluttajaa ja kansalaista. Ravinteiden kierrättämiseen on myös Suomessa sitouduttu poliittisella tasolla, kun maastamme on luvattu tehdä ravinteiden kierrättämisen esimerkkialue. Sekä vesi- että ravinnejalanjälki tuovat uuden lähestymistavan näihin kysymyksiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa MTT:lle tutkimuskokonaisuus ja kehittää osaaminen, jolla vastataan tarpeeseen tuottaa tietoa elintarvikeketjuille ja kuluttajille elintarviketuotannon veden- ja ravinteiden kulutuksesta ja niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista. Oman toiminnan hahmottaminen myös veden ja ravinteiden näkökulmasta on elintarvikeketjuille tärkeää ja hankekokonaisuudella pyritäänkin tämän ymmärryksen lisäämiseen. Hankekokonaisuudessa on mukana tutkijoita MTT:ltä useammasta yksiköstä sekä ohjaavassa että toteuttavassa roolissa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään CGIAR-tutkimuslaitosten kanssa sekä usean nimekkään kansainvälisen vesijalanjälkitutkijan kanssa. Työpaketteihin kuuluu mm. vesijalanjäljen datapohjan kartoitus ja laskentamenetelmien kehittäminen, vesi- ja ravinnejalanjälkimittareiden perusteiden määrittelyä sekä tapaustutkimusta. Hankkeen kesto on kolme vuotta.