Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien ajankohtaisseuranta

Idän metsätieto

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on parantaa tietämystä kansainvälisen biotalouden kehittymisestä. Kansainvälisen toimintaympäristön muutosten seuranta ja ennakointi parantavat suomalaisten yritysten menestymistä ja kilpailukykyä.

Tuotokset

Projektissa tuotetaan uutta ajankohtaistietoa Venäjän ja metsävaroiltaan keskeisimpien itäisen Euroopan maiden biotalouden kehityksestä, ja ylläpidetään maita koskevia metsätietopalveluja.