VELMU Rannikon lisääntymisalueet

VELMU

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Projektissa kehitetään kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisääntymisalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen, toteutetaan kartoituksia tärkeimmiksi katsottujen lajien ja alueiden osalta ja tuotetaan karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen lisääntymisalueista.

Tuotokset

Mallinnetut lajien poikastuotantoa tai lisääntymistodennäköisyyttä kuvaavat kartat on julkaistu rajapinnoin VELMU-karttapalvelussa http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/ sekä Luken open data-palvelussa https://opendata.luke.fi/dataset/larval-observations-and-modelled-larval-production-areas-of-coastal-fish-species. Tuloksia on esitelty myös tiedeartikkeleissa, raporteissa sekä vuonna 2017 julkaistussa Meren aarteet -tietokirjassa.