Vektorilevintäiset kasvitaudit puutarhakasveilla

Vektorilevintäiset kasvitaudit

Alkamispäivä

02.05.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Kylmät talvet ja maantieteellinen eristyneisyys ovat suojanneet Pohjoismaita monilta Etelä- ja Keski-Euroopassa esiintyviltä kasvipatogeeneiltä ja hyönteistuholaisilta. Muuttuva ilmasto on jo lisännyt tautien ja tuholaisten elinmahdollisuuksia. Kansainvälisen kaupan mukana kulkeutuvat uudet tuholaiset voivat vähitellen saada jalansijaa ja asettua uusille alueille. Vektorilevintäiset kasvitaudit, joita aiheuttavat mm. virukset, bakteerit ja fytoplasmat leviävät mm. spesifisten kirvojen, kemppien, kaskaiden, punkkien ja ankeroisten välityksellä. Meillä vektoripopulaatioiden esiintyminen voi olla luontainen tai tuontikasvien mukana tullut. Vektoreiden tunnistaminen on tärkeätä, koska torjunta perustuu vektoreihin. Tutkimuksen ensimmäisenä kohteena on vatunäkämäpunkin (Phyllocoptes gracilis) aiheuttamiin oireisiin liittyvä virus, vadelman lehtiläiskävirus (Raspberry leaf blotch virus, RLBV), joka eristettiin ja määritettiin ensimmäisen kerran Skotlannissa 2011 vatunäkämäpunkin pahoin vioittamista vadelmista. Vatunäkämäpunkki on aiheuttanut Suomessakin paljon vahinkoa suositulle, suurimarjaiselle Glen Ample -lajikkeelle tunneliviljelyssä. Tutkimme vatun äkämäpunkin ja sen levittämäksi epäillyn viruksen esiintymistä lajikekoekentällä Mikkelissä, vadelmaviljelmillä ja villivadelmissa.
Omenan lisäversoisuustauti aiheuttaa mittavia laatu- ja satotappioita Etelä- ja Keski-Euroopassa. Suomessa on alustavissa tutkimuksissa kaupallisilta omenaviljelmiltä löydetty tautia levittävä vektorilaji, Cacopsylla picta, ja fytoplasma on määritetty kyseisestä vektorilajista. Lisätutkimusta tarvitaan viljelijöiden ohjeistukseen.
Tutkimuksen aliprojektina on aloitettu vuonna 2014 päärynän ja luumun kasvintuhoojien päivitys sekä arvio uusien tuhoojien levintämahdollisuuksista ja varhaiseen havaitsemiseen tähtäävät tarkkailumenetelmät.
Vuonna 2015 alkaneen aliprojektin tavoitteena on tutkia rikkilehtilannoituksen vaikutusta äkämäpunkkien torjunnassa vadelmalla ja päärynällä sekä tutkia liittyykö punkkien viottamiin kasveihin (herukat, päärynä) emaraviruksia.