Häme suunnannäyttäjänä vesivälitteisten infektioriskien hallinnassa: päästölähteiden kartoitus ja riskien torjunta

Veden hygieniariskit

Alkamispäivä

01.08.2019

Päättymispäivä

31.05.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Hanke vahvistaa Hämeen maakunnan profiilia kestävän kehityksen edistäjänä ja asiantuntijuutta ja suunnannäyttäjän roolia vesivälitteisten infektioriskien hallinnassa.

Tuotokset

Hanke vahvistaa Hämeen maakunnan profiilia kestävän kehityksen edistäjänä ja asiantuntijuutta ja suunnannäyttäjän roolia vesivälitteisten infektioriskien hallinnassa.