Vectornet_ticks

Vectornet

Alkamispäivä

15.04.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Puutiaiset levittävät borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta aiheuttavia taudinaiheuttajia. Puutiaisten tai niiden kantamien patogeenien levinneisyydestä ei tiedetä Suomessa riittävästi. Tutkimuksessa kartoitetaan näitä. Erityisesti kartoitetaan punkkilajien sympatrisella levinneisyysalueella, syrjäyttääkö taigapunkki puutiaisen, millä olisi vaikutusta patogeenien luononkiertoon ja sitä kautta ihmisepidemiologiaan. Projektissa perustetaan mm. pysyviä seuranta-alueita, joilla punkkilajien runsauskehitystä voidaan seurata tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

2) Toteutus
Haettava raha käytetään yksinomaan näytteiden keruusta aiheutuviin matkakustannuksiin. Muu laboratoriotutkimustyö tehdään HY:ssä heidän rahoituksellaan.

3) Tuotokset
Tieto. Riskinarviointi

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Kansanterveydellinen.

5) Asiakkaat
Kansalaiset, tiedeyhteisö sekä rahoittajat ECDC ja EFSA/VectorNet.