EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutus Suomen kannalta

VASU

Alkamispäivä

01.11.2020

Päättymispäivä

30.04.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeessa arvioidaan, mitä EU:n biodiversiteettistrategian 2030 sisältämät tavoitteet tarkoittavat Suomen kannalta. Hankkeessa selvitetään, mikä lähtötilanne Suomessa on EU:n biodiversiteettistrategian 2030 sisältämien suojelu- ja ennallistamistavoitteiden osalta. Lisäksi hankkeessa arvioidaan, mikä olisi strategian sisältämien tavoitteiden vaikutus Suomessa, jos tavoitteet toteutettaisiin sellaisenaan.