Elintarvikeketjun vuorovaikutus vastuullisten kulutusvalintojen edistäjänä

VASTUUFOORUMI

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen MTT:ssä tehtävää kuluttamisen vastuullisuutta edistävää tutkimusta ja kehittää erilaisista elintarvikeketjun toimijoista koostuva vuorovaikutusfoorumi. Vuorovaikutusfoorumilla jaetaan tietoa, tuotetaan uutta tietoa ja käynnistetään vuorovaikutteista keskustelua erilaisista kuluttamisen vastuullisuuteen, vastuulliseen liiketoimintaan ja näitä tukeviin politiikkatoimenpiteisiin liittyvistä aihepiireistä.Hankkeessa syvennetään vastuullisuustietoa ja pyritään vastuullisuuden sisällön konkretisointiin, mittaamiseen ja vaikutusten selvittämiseen erilaisissa ruokaketjuissa. Tavoitteena on ruokaketjun vastuullisuuden kehittäminen ja konkretisointi kuluttajalähtöisemmäksi. Siten hankkeessa edistetään ruoan tuotantoketjun sisäistä tiedonvaihtoa ja jäljitettävyyttä sekä kuluttajalähtöistä viestintää. Tavoitteena on saada tarkempi ymmärrys kuluttajien vastuullisen kuluttamisen toteutumisesta käytännössä. Kuluttajatutkimuksen avulla etsitään keinoja, joilla erilaisia kuluttajia ja kuluttajaryhmiä motivoidaan vastuullisen kuluttamisen edellyttämään yksilölliseen ja sosiaaliseen muutokseen. Erilaisilla politiikkainstrumenteilla ja interventioilla voidaan myös ohjata kulutusta vastuullisemmaksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt