Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat

Varmuuskokoelmat

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Yleisenä tavoitteena on edistää viljelykasvien geneettisen monimuotoisuuden suojelua Suomessa. Toimepiteen piiriin kuuluvat maa- ja puutarhatalouden kasvullisesti lisättävien kasvilajien pohjoiset geenivarakannat. Keinona on varmistaa säilyminen in situ -viljelyllä.
Lisäksi kehitetään maatiaiskasvien suojelun tietojärjestelmiä geenivaratiedon ja säilytysverkoston hallinnan tueksi.

Tuotokset

Kasvigeenivarojen turvallista säilymistä edistetään perustamalla hajautettu varmuussäilytysverkosto, joka turvaa keskuskokoelman geenivarojen säilymistä, tai on osa hajautettua koristekasvien säilytysverkostoa. Hankkeessa toteutetaan MMM:n hyväksymää varmuussäilytyssuunnitelmaa.
Lisäksi hankkeen tuloksena tiedonhallintajärjestelmiä on kehitetty hajautetun säilytysverkoston hallintaan, ja kansalaisten tietoa kasvigeenivaroista on lisätty monipuolisin keinoin.