VARMA – Tekes 40024/14

VARMA - Tekes 40024/14

Alkamispäivä

01.03.2014

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

Varma –projektin tavoitteena on kehittää kokorunkomenetelmän hyödyntämiseen soveltuva älykkään puunkatkontaterminaalin konsepti, jolla voidaan optimoida puun katkontaa. Älykkäässä katkontaterminaalissa puurungot katkotaan optimaalisella tavalla siten, että terminaalista voidaan toimittaa kullekin asiakkaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan siten, että puun kokonaisarvo voidaan maksimoida. Metlan tehtävänä projektissa on arvioida runkomenetelmän ja tavaralajimenetelmän logistiikkakustannuksia metsästä tehtaalle ja kehittää menetelmä, jolla arvioidaan mitkä leimikot kannattaa hakata runkomenetelmällä ja mitkä leimikot tavaralajimenetelmällä.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt