Vaikuttavuusinvestointi ravinnekierrätyksen vauhdittajana

VARAKI

Alkamispäivä

01.12.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Kehitetään yhdessä Sitran ja MMM:n kanssa mahdollista vaikuttavuusinvestointeihin perustuvaa rahoitusmuotoa ravinnekiertoja tukevana toimena.

Tuotokset

Ensimmäinen testaus vaikuttavuusinvestointimenetelmän käyttömahdollisuuksista ravinnekiertotoimissa.