Vapaa-ajankalastajaprofiili

VAPRO

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kuvata suomalaisten vapaa-ajankalastajien profiileja eri näkökulmista perusjoukkoa edustavien aineistojen avulla.
Tulosten avulla tuetaan lähiaikoina päivitettävän vapaa-ajankalastuksen strategian valmistelua sekä toimialan toimijoiden tietotarpeita.

Tuotokset

Tutkimusraportti keskeisistä tuloksista sekä yleistajuisia artikkeleita toimialan aikakausilehdissä