Vapaa-ajankalatalous Suomessa

Vapaa-ajankalatalous Suomessa

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Vapaa-ajankalastusta yhteiskunnallisena ilmiönä on tutkittu tarkastelemalla vapaa-ajankalatalouden kokonaiskuvaa Suomessa, muuttuneiden kalastuksenvalvontasäädösten ja kalastusoppaidenlupajärjestelmän toimivuutta, vapaa-ajankalastusta saimaannorpan esiintymisalueella, vapaa-ajan kalastajien tulevaisuuden näkymiä ja jatkohyödynnetty Suomi kalastaa -tutkimuksen aineistoja. Projektissa jatketaan vapaa-ajankalastuksen luonteen, vaikutusten ja merkitysten tutkimusta ja hoidetaan aiheeseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Projektissa suunnitellaan ja käynnistetään uusia tutkimuksia, joissa selvitetään vapaa-ajankalastuksen talous- ja hyvinvointivaikutuksia, vahvistetaan Luken asiantuntijuutta vapaa-ajankalastuksen hallinnan tutkimuksessa, selvitetään vapaa-ajankalastuksen sosioekonomisten ja biologisten vaikutusten dynamiikkaa sekä osallistutaan vapaa-ajankalastusta koskevan tiedon hankkimisen ja hyödyntämisen kehittämiseen. Uudet käynnistyvät projektit hallinnoidaan omina hankkeinaan.