Nurmen tuotannon ja biokaasuteknologian tehokas ja kestävä integrointi

ValueGrass Nurmen tuotannon ja

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Maatalous voi tuottaa biomassoja paitsi ruuaksi ja rehuksi, myös tavoitteenaan uusiutuvan energian tuotanto, ravinnekiertojen sulkeminen ja/tai maatalouden ympäristövaikutusten vähentäminen. Kestävä nurmituotanto biokaasuksi tukee kaikkia edellä mainittuja. Tässä hankkeessa kehitetään nurmen tuotannon ja biokaasuteknologian tehokasta ja kestävää integrointia yhteistyössä Irlannin Teagasc´n kanssa. Suomalainen ja irlantilainen nurmiosaaminen on huippuluokkaa, ja monet käytetyt lajikkeet ja säilöntämenetelmät soveltuvat myös biokaasunurmen tuotantoon. Nurmen soveltuvuutta biokaasutuotantoon voidaan kuitenkin merkittävästi tehostaa oikeilla viljely-, korjuu- ja säilöntämenetelmillä sekä parhailla lajike/lajikeseosvalinnoilla. Kehittämistä vaatii myös ravinnekiertojen sulkeminen biokaasuprosessin jäännöksen käytöllä nurmen ravinteina. Myös mahdollisuudet tuottaa jäännöksestä myös muita tuotteita, kuten valkuaisrehua, selvitetään. Nurmea käytetään jo biokaasutuotannossa, mutta lähinnä vähäisempänä määränä esim. yhdessä energiamaissin kanssa. Hyvin helposti sulavan kasvibiomassan, kuten maissin, käsittelyyn optimoidut biokaasulaitokset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan toimivia nurmen käsittelyssä. Tarvitaan teknologiakehitystä mm. soveltuvimman laitostekniikan, kuormituksen sekä erilaisten operointiparametrien määrittämiseen. Lisäksi lannan ja nurmen yhteiskäsittelyä biokaasuprosessissa voidaan tehostaa niin energia-, massa- ja ravinnetaseiden kuin laitosteknologian osalta. Kokonaisuuden kehittämiseksi myös nurmibiokaasun taloudellinen kannattavuus sekä kokonaisympäristövaikutukset on todennettava. Kattavat ohjeistukset eri toimijoille (tilalliset, laitossuunnittelijat-, rakentajat ja -operoijat, hallinto) lisäävät nurmibiokaasun käyttöä ja hyötyjä.