Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen – menetelmätutkimus

Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suom

Alkamispäivä

01.05.2014

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen maastotietojen yhteiskäytön edellyttämiä menetelmiä. Menetelmiin kuuluu laserpohjaisen arvioinnin edellyttämän maastokoealan tutkimus, tarvittava koealamäärä, estimointimenetelmien kehittäminen, mitattujen maastotietojen päivitys ja yhteisten mittausten otanta-asetelman kehittäminen.