Small Forests – Big Player: Valorising small scale forestry for a bio-based economy

ValoFor

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Evaluoimme puuntuotannon, muiden ekosysteemipalvelujen tarjonnan ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaihtosuhteita. Hankkeessa identifioidaan mitkä tekijät vaikuttavat metsänomistajan kiinnostukseen hoitaa ja hyödyntää metsäomaisuuttaan, sekä analysoidaan kannusteiden ja tukien merkitystä metsänomistajien toimiin viidessä Euroopan maassa. Tuloksia hyödynnetään sekä EU että kansallisessa päätöksenteossa.

Tuotokset

Tuloksia hyödynnetään sekä EU että kansallisessa päätöksenteossa kun valitaan politiikat, joilla luodaan yksityisille metsänomistajille kannusteet tuottaa puuraaka-ainetta ja ekosysteemipalveluja metsissään.