Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisut Hämeen valkuaisomavaraisuuteen

Valkuaisfoorumi pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Rahoittajat

Euroopan unioni -logo
Luke-logo

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa rakennetaan Hämeen vahvaan luonnonvaraosaamiseen perustuva Valkuaisfoorumi. Se kokoaa opetuksen, tutkimuksen, neuvonnan, elinkeinoelämän ja alueen yrittäjien parhaan osaamisen, mahdollistaa tiedonvälityksen kaikkiin suuntiin, linkittää Hämeen maakunnan kansainvälisiin verkostoihin ja tekee näkyväksi yhteistyön lisäarvon. Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke) ja muut toimijat muodostavat yhteistyö- ja osaamisverkoston, joka Mustialan avoimen opetus- ja tutkimusmaatilan ainutlaatuisia puitteita hyödyntäen tarjoaa konkreettisia ja virtuaalisia keinoja valkuaisomavaraisuuden edistämiseksi. Mustialan tila toimii oivaltavien ratkaisujen maatilamittakaavan toteutuksen näyteikkunana, jonka ratkaisuihin voi itsenäisesti tutustua mm. hankkeessa toteutettavan opastavan mobiilisovelluksen avulla ja hankkeen järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Valkuaisosaamiskeskus vankistaa asemaansa hankkeen aikana ja jatkaa hankkeen päätyttyä toimintaansa pysyvänä valtakunnallisena valkuaisomavaraisuuteen liittyvien asioiden risteyskohtana ja valkuaisomavaraisuuden edistäjänä. Valkuaisosaamiskeskus kattaa koko ruokaketjun lähtien kasvinjalostuksesta viljelytekniikan kautta rehujen korjuuseen, säilöntään ja käyttöön ruokinnassa. Valkuaiskasvien viljelyn ja käytön edistäminen suoraan ihmisravinnoksi sisältyy myös hankkeeseen. Tunnettujen mutta alihyödynnettyjen viljelykasvien (nurmipalkokasvit, pakoviljat, rypsi) lisäksi tarkastelemme uusia valkuaisvaihtoehtoja kuten nurmen bioteknistä fraktiointia, yksisoluvalkuaisen (levät, mikrobit) ja hyönteisten käytön mahdollisuuksia. Koko ruokaketjun osalta tarkastellaan, miten valkuaishuolto pystytään toteuttamaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta mahdollisimman kestävästi. Hankkeessa on 8 toimenpidettä, joista Valkuaisosaamiskeskus rakentuu. Hankkeen portaali tuo Valkuaisosaamiskeskuksen näkyväksi laajalle yleisölle ja jakaa hankkeessa tuotettua tietoa (www.hamk.fi/valkuaisfoorumi). Asiantuntijatreffit on verkossa toimiva avoin vuorovaikutteinen kohtaamispaikka. Hankkeen Pellonpiennarpäivissä tehdään peltokierroksia, jolloin päästään konkreettisesti näkemään valkuaiskasvien tuotantoa ja havainnoimaan kasvukauden tilannetta. Innovaatiotyöpajoissa osaajaverkosto työstää uusia innovaatioita kansalliseen ruokaketjuun. HAMK Mustialan toimiva maatilaympäristö ja Luken tutkimusosaaminen hyödynnetään tekemällä kohdennettuja soveltavia tutkimuksia valkuaiskasvien tuotantoon ja käyttöön liittyen.