Valintajalostuksen kehittäminen yritysyhteistyössä

Vake

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tausta
Kalojen valintajalostus on todettu MMM:n kalataloushallinnon strategiaprosessissa yhdeksi neljästä vesiviljelyn prioriteettialueesta, joilla on keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä. Vuonna 2013 tehdyn ulkopuolisen arvioinnin (ProSynerga Oy) ja vuonna 2014 tehdyn hallinnonalan sisäisen jatkotyön tuloksena valintajalostuksen toimintamalli esitetään kuitenkin muutettavaksi niin, että se tehdään jatkossa yhteistyössä toimialan kanssa. Tavoitteena on siirtää Tervon laitoksen/toiminnan omistus yksityiselle sektorille ja jatkaa valintaohjelman toteuttamista kumppanuusperiaatteella. Tavoitteena on, että Luonnonvarakeskus vastaisi edelleen jalostusohjelman toteuttamisesta, mutta valintajalostetun materiaalin (kirjolohi ja siika) kaupallinen tuottaminen ja myynti siirtyisivät sopimusteitse yksityiselle sektorille.
Alustavien tunnustelujen mukaan (Kalankasvattajaliiton hallituksessa) yrityskenttä näkee valintajalostusyhteistyössä liiketoimintapotentiaalia ja on kiinnostunut selvittelemään mahdollista kumppanuusmallia. Myös Tervon kunnalla on vahva intressejä tukea toimintamallin kehittämistä, niin että valintajalostustoiminta jatkuu Tervossa ja kalanviljelylaitoksen toimintaa saadaan samalla kytkettyä entistä tiiviimmin myös alueen muiden kalatalouselinkeinojen kehittämiseen.

Jatkotyö
Toteutuskelpoisen kumppanuusmallin rakentaminen vaatii merkittävää valmistelutyötä ja työhön on kytkettävä myös ministeriön ja Luonnonvarakeskuksen ulkopuolisia tahoja. Selvitystyön laajuuden ja kiireellisen aikataulun (toimintamallin pitää varmistua vuoden 2015 loppuun mennessä) vuoksi selvitystyö hankkeistetaan. Hankkeen vetovastuu on Luonnonvarakeskuksella ja siihen osallistuu ostopalvelun kautta Tervon kunta. Ostopalveluita hankitaan myös välttämättömien laitosteknisten muutosten arviointiin sekä IPR- ja sopimusjuridisten kysymysten selvittämiseen.

Selvityksen pääkohdat
1 Valintajalostuksen uuden toimintamallin, potentiaalisten osakkaiden ja tehtäväjakojen määrittely

2 Esitys Tervon tilojen ja lupakapasiteetin käytöstä uudessa toimintamallissa

3 Suunnitelma kustannusrakenteesta ja kustannusten jaosta uudessa toimintamallissa

4 Tervon laitoksen nykyinen henkilöstö ja henkilöstön sijoittuminen uudessa toimintamallissa

5 Luonnonvarakeskukselta yritykselle siirtyvien oikeuksien ja yritykselle tulevien velvoitteiden määrittely