VäitöstukiKaivosoja

VäitöstukiKaivosoja

Alkamispäivä

08.05.2017

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Väitöstyön loppuunsaattaminen
2) Toteutus
Kirjoitustyö
3) Tuotokset
Väitöskirja esitarkastuksessa
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat