Väitöskirjatyön loppuunsaattamisprojekti

Väitöskirjatyön loppuunsaatta

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.10.2016

Tiivistelmä

Tämä tutkimus keskittyy ymmärtämään urosten hedelmällisyyttä sekä erityisesti siittiön hännän muodostusta. Tässä tutkimuksessa hyödynnämme urosten sukusoluspesifisiä poistogeenisiä hiirimalleja SPEF2 ja KIF3A proteiineille ymmärtääksemme tarvittavien proteiiniverkostojen toimintaa toimivan siittiön tuottamiseksi.