Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot (väitöskirjatyö- Tiina Törmänen)

Väitöskirjatyö (Tiina Törmänen)

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää hakkuutähteen korjuun maa- ja ympäristövaikutuksia kangasmailla ja niiden minimointikeinoja. Projektissa tutkitaan hakkuutähteen epätasaisen jakauman vaikutusta metsämaan typen kiertoon ja typen häviöihin. Hakkuutähteen varastokasojen vaikutus nitraattitypen muodostukseen maassa ja sen huuhtoutumiseen on myös tutkimuskohteena.

Tuotokset

Tiina Törmäsen väitöskirja (tavoitteena 2019), tieteellisiä julkaisuja, lehtikirjoituksia, esitelmiä.