Maatalouspolitiikan vaikuttavuusindikaattorien tilastopalvelun kehittäminen

Vaikuttavuusindikaattorit

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa säännöllisesti kerättävä vaikuttavuusindikaattoriaineisto, joka saadaan kansallisista aineistoista. Keskeinen osa indikaattoreita on yhteisen maatalouspolitiikan vaikuttavuusindikaattorit. Näiden lisäksi käytetään joitakin kansallisia tilastollisia indikaattoreita, jotta ohjelman erityispiirteet pystytään huomiomaan riittävällä tavalla ja arviointien tekeminen on mahdollista.

Tuotokset

Indikaattoriaineisto esillä ja käytettävissä stat.luke.fi-verkkopalvelusta