Vaiheittainen ennallistaminen – ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla

Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisu

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan soiden ennallistamisen vesistövaikutusten vähentämistä suorittamalla ennallistaminen kaksivaiheisena niin, että ensin suovaluma-alueen alaosiin perustetaan pienehkö vesiensuojelukosteikko. Pääosa suoalueesta ennallistetaan 2-3 vuotta kosteikon perustamisen jälkeen ja tutkimuksessa selvitetään, voidaanko tämän myöhemmän ennallistamisen aiheuttamaa vesistökuormitusta torjua pidättämällä ravinteita aiemmin ennallistetulle kosteikolle.