Vähähiilisen maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun tulevaisuudet vuoteen 2030

VÄHIMATU

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vähähiilisen maaseudun, maatalouden ja koko ruokaketjun vaihtoehtoisia skenaarioita sekä niiden aiheuttamia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta vuoteen 2030 ja soveltuvin osin vuoteen 2050 mennessä. Mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja tarkastellaan kolmen pääskenaarion ja niihin liittyvien alaskenaarioiden avulla. Skenaarioissa keskitytään tarkastelemaan, minkälaisia muutoksia erilaiset toimenpiteet aiheuttavat maaseudulle, maataloudelle, ja tuotanto-kulutusketjulle. Lisäksi selvitetään päästövähennyspotentiaaleja sekä muutosten aiheuttamia kustannuksia ja hyötyjä erilaisille maatiloille ja koko ruokaketjulle. Hankkeessa arvioidaan myös kokonaisvaikutuksia maaseudulle, maataloudelle ja suomalaiselle ruoantuotannolle ottaen huomioon elinkeinon menestymisedellytykset, toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali sekä tuotantosuuntien ja rakenteen kehitystrendit alueiden välillä.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt