Tuloslähtöinen maatalouspolitiikka: arvojen pohjalta kohti hyväksyttävyyttä, tehokkuutta ja toteutettavuutta

VABARO SA 310205

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2021

Tavoitteet

Maatalous ja elintarviketuotanto kohtaavat entistä moninaisempia odotuksia (ympäristökysymyksiä, luonnonmukaista tuotantoa ja lähiruokaa, elintarvikkeiden huoltovarmuutta, kilpailukykyä jne.) kansalaisten muuttuvien arvostusten myötä. Politiikassa on yhä haasteellisempaa saavuttaa näitä osittain ristiriitaisia tavoitteita, kun samaan aikaan resurssit vähenevät budjettipaineiden kasvaessa. Hanke vastaa tähän haasteeseen etsien tieteellisiä työkaluja liittää arvotietoa politiikan suunnitteluun.

Tuotokset

Tässä projektissa luodaan menetelmiä suhteuttaa kansalaisten kokemuksia ruuantuotannon julkishyödykkeistä ja ulkoisvaikutuksista maatalouden aiheuttamaan verorasitukseen ja kotitalouden ruokabudjettiin. Lisäksi arvioidaan viljelijä- ja päätöksentekijätasoilla kansalaisten preferenssejä huomioon ottavan maatalouspolitiikan ja ruokajärjestelmän suunnittelun mahdollisuuksia. Hankkeessa tuetaan tieteidenvälisin menetelmin tieteenalojen yhteistyötä ja politiikan suunnittelua.