Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU

Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metl

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hanke on perustettu Metlan ja Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) rahaliikennettä varten. _x000D__x000D_Tutkimustyö tehdään EFINordin ja Ruotsin Future Forest ohjelman hankkeessa, jossa tavoitteena on tutkia ja verrata nuorten ruotsalaisten ja suomalaisten näkemyksiä ja odotuksia liittyen tulevaisuuden metsiin. Tutkimusta varten kehitetään myös analyysityökalun (Customer preferences survey tool) sovellusta. Keskeinen yhteystaho Suomessa on Metlan ”Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito” -tutkimusohjelma 2012- 2016. _x000D__x000D_Luken tutkimusagendaan hankkeella on liittymäkohtia biotalouden päätöksentekoprosesseihin ja teemaan 1: Biotalouden toimintaympäristön muutokseen ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvä ennakointityö. Hanke tuottaa tietoa myös teemaan 5, joka koskee luonnonvarojen käytön yhteensovittamista ja jossa tarkastellaan luonnonvaroja ja niiden käyttöä ja hallintaa eri toimijoiden (maanomistaja, elinkeino/yritys, yhteiskunta, kansalainen, ym.) näkökulmasta. _x000D_