Uudet kiertovesi- ja läpivirtausteknologiat

Uudet kiertovesi- ja läpivirtausteknolog

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

1. Kotimaista kalatuotantoa ei ole voinut kasvattaa kysyntää vastaavasti kalankasvatuksen ravinnepäästöistä johtuen. Kiertovesikasvatus on noussut potentiaaliseksi tavaksi kasvattaa kalaa vähäpäästöisesti. Teknologiaan liittyy kuitenkin vielä niin kannattavuus- kuin toiminnallisiakin ongelmia. Uudelle ympäristöystävälliselle ja pohjoisenvyöhykkeen olosuhteisiin soveltuvalle teknologialle on kysyntää - Suomi voisi paitsi tuottaa itse kuluttamansa kalan, myös menestyä teknologian ja osaamisen viejänä. 2. Hanke täydentää EKTR-ohjelmassa Laukaan kalanviljelylaitokselle rakennettua kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimisympäristöä, tuomalla suomalaiseen kiertovesikasvatuksen kehittämiseen laboratorio- ja tuotantomittakaavojen välissä olevan pilottimittakaavan kehitysympäristön. Hankkeessa rakennettavien infran ja kumppanuuksien avulla vesiviljelyn innovaatio-ohjelman (EMKR) T&K mahdollisuudet paranevat ja yritysten ja tutkimuslaitosten välille voidaan luoda strategisia kumppanuuksia. Hankkeessa kehitettävät menetelmät ja siinä kerättävä tieto tukee myös ympäristölupajärjestelmän kehittämishankkeita. 3. Hankkeen tavoitteena on yhdistää suomalaista kiertovesikasvatuksen osaamista muiden sektoreiden vedenkäsittelyosaamiseen ja kehittää kaksi uudentyyppistä kalanviljelykonseptia: 1) suljetun kierron konsepti ja 2) ympäristöystävällinen läpivirtauskonsepti. 4. Hankkeessa yhdistetään innovatiivisesti eri toimialoille kehitettyjä ratkaisuja. 5. Hankkeen molempien osa-alueiden toteutukseen kootaan konsortiot, jotka koostuvat Luonnonvarakeskuksen, muiden tutkimuslaitosten ja yritysten asiantuntijoista. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus. 6) Kolmevuotisen hankkeen ensimmäinen vuosi on pääosin suunnittelua, toinen vuosi pilottisuunnitelman ja uudistussuunnitelman mukaista rakentamista ja kolmas vuosi rakennettujen kokonaisuuksien toiminnan seurantaa, tulosten julkaisemista ja raportointia sekä kehitettyjen innovaatioiden kaupallistamisen suunnittelua.