Kaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina

Upoly

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan kääpälajien monimuotoisuutta kaupunkialueiden metsissä, ja selvitetään kaupunkimetsien merkitys suomalaisten kääpälajien elinympäristönä.

Tuotokset

Tutkimus tarjoaa tietoa kaupunkimetsien merkityksestä uhanalaisten ja harvinaisten lahopuulla elävien kääpien elinympäristönä sekä kääpien esiintymiselle oleellisista kaupunkimetsien piirteistä. Tutkimuksen yhteydessä tuotetaan yhteistyössä kaupunkien kanssa ohjeistus Suomen kunnille kääpälajiston elinympäristöjen ylläpitämiseksi.