Umpeenpanokäytännöt suomalaisissa lypsykarjoissa

Umpilehmä

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

30.09.2021

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kartoittaa suomalaisissa lypsykarjoissa toteutettuja umpeenpanokäytäntöjä ja löytää optimikäytännöt lehmien umpeutukseen ottaen huomioon lehmien utareterveys, maidontuotanto, maidon laatu ja maidontuotannon kannattavuus. Lisäksi huomioidaan umpihoitojen mahdollinen vaikutus utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien antibioottiresistenssin kehittymiseen.

Tuotokset

Tulosten pohjalta laaditaan suomalaisille maidontuottajille suositukset, joilla lypsylehmien umpeutus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon hoidon tehokkuus, taloudellisuus sekä antibioottiresistenssin minimoiminen.