Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus

Ulkomaisten puulajien ja eriko

Alkamispäivä

01.01.1992

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Projektin tavoite on ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden viljelyn ja käytön edistäminen. Tällä hetkellä projektin tavoitteet tähtäävät puuntuotantoa enemmän viherrakentamiseen. Tärkeimpänä tavoitteena on Luken ulkomaisten havupuuviljelmien hyödyntäminen lisäyslähteinä ja kotimaisten havupuiden erikoismuotojen tuotteistaminen viherrakentamisen tarpeisiin. Tavoite on tuontitaimien korvaaminen kotimaista tuotantoa ja kotimaista lisäyslähdettä olevilla koristetaimilla.

Projektin toteutus: Projektia toteutetaan yhteistyön ja asiantuntijuuden kautta. Sen tehtävät ovat pitkälti neuvontaa ja tiedonvälitystä, mutta myös tutkimusta ja tuotekehittelyä.

Tulosten käytäntöönvienti: Tutkimusartikkelit, yleistajuiset artikkelit kirjoissa ja lehdissä, tiedotteet ja esitteet, metsätietopolut ja kohdeselosteet metsissä, audiovisuaalinen aineisto Punkaharjun puulaji- ja tutkimuspuistosta openmetsä-portaalissa.

Projektin vaikuttavuus: Monipuolisen tiedonvälityksen ja asiantuntijavaikuttamisen ansiosta projektin vaikuttavuus kestävien, kotimaisten vaihtoehtojen tuomisessa viherrakentamiseen on suuri. Projektin tuotoksia viedään käytäntöön välittämällä tietoa monin tavoin: verkon kautta (esim. Metinfo ja openmetsä -portaali), lehtiartikkelit ja -haastattelut, esitelmät ym. asiantuntijalausunnot sekä toimiminen Mustilan Kotikunnassäätiön, Dendrologian Seuran ja Joulupuuseuran hallituksissa ja FinnE työryhmässä. Lisäksi tuotoksia viedään käytäntöön suoraan lisäysaineistona taimituottajille.

Projektin asiakkaat: Metsänomistajat, taimistoviljelijät ja taimikauppa, dendrologian harrastajat, julkiset viherrakentajat ja kotipuutarhurit, yliopistot, metsäoppilaitokset ja perusopetus, kotimainen ja kansainvälinen tutkimusyhteisö