Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä

UHMA

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Edistää uhanalaisten elinympäristöjen hoitoa ja etsiä uusia hoito- ja rahoitusmuotoja niiden hoitamiseksi.

Tuotokset

Kartoitetaan arvokkaita luonto- ja maisemakohteita sekä vieraskasvilajien esiintymiä. Lisätään tietoisuutta maaseudun kulttuuriympäristön arvoista. Suunnitellaan ja tuotteistetaan kannustavia maiseman- ja luonnonhoitokohteita. Edistetään arvokkaiden perinnemaisemien säilymistä aktivoimalla laiduntamista ja laidunpankkitoimintaa. Esitellään maiseman- ja luonnonhoidon toimenpide- ja rahoitusmalleja.