Tyynenmerenlohi Teno- ja Näätämöjoen vesistössä

Tyynenmerenlohi Teno-Näätämö

Alkamispäivä

04.01.2016

Päättymispäivä

21.03.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tynnenmerenlohi on istutettu Kuolan niemimaan alueelle, josta se on levinnyt Finnmarkin alueelle ml. Teno- ja Näätämöjokeen. Uusi laji on alkanut lisääntymään mm. Näätämöjoessa.
Laaditaan englanninkielinen raportti tyynenemerenlohen leviämisestä ja saaliista Teno- ja Näätämöjoen vesistössä sekä Kuolan niemimaan alueella.

2) Toteutus
Kerättyjen biologisten aineistojen ja saalistietojen kokoaminen yhteistyössä PINRO (Murmansk) ja Finnmarkin Fylkesmannin kanssa.

3) Tuotokset
Englanninkielinen raportti.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Raportin tulosten perusteella voidaan tarvittassa ryhtyä kalastuksen ohjaustoimiin lajin leviämisen estämiseksi.

5) Asiakkaat
Hallintoviranomaiset, kalastusjärjestöt, kalastajat