Metsäpuille käyttökelpoisen typen saatavuudelle mittausmenetelmä

Typpimenetelmä

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tavoitteena on ottaa käyttöön SLU:n kenttämenetelmä käyttökelpoisen typen mittaamiseksi metsämaasta ja verrata sitä puuston kasvuun, typen kiertoon ja orgaanisen aineen laatuun liittyviin tuloksiimme kenttäkokeillamme.

Tuotokset

Tieteellisiä julkaisuja, uusi menetelmä Lukeen