Typen erotus biologisesti käsitellystä lietteestä

TYPENEROTUS

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että biologisesti käsitellystä lietteestä voidaan erottaa tehokkaasti typpi hyödyn-täen biologisen prosessin kautta tapahtuvaa pH:n muutosta. Tutkitaan eri prosessivaihtoehdot mahdollisimman te-hokkaan typenerotustuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi tutkitaan puskurikapasiteetin muutosta koko prosessiketjussa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ympäristöteknologian tuotekehityksessä, mikä tähtää lietelannan ravinteiden fraktiointiin ja vedenerotukseen.