Typensitojakasveista biokaasua ja orgaanisia lannoitteita

TyLa

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Tyla -hankkeen päätavoitteena on luoda malli orgaanisten lannoitteiden tuotantoon typensitojakasveista. Malli luodaan raaka-aineentuotannon ja biokaasulaitoksen kannattavuusarvioinneilla, tutustumalla Keski-Euroopassa toimiviin malleihin sekä tuottamalla uutta tietoa typensitojakasvien mädätyksestä uudentyyppisessä kuivamädätyslaitoksessa. Tavoitteena on myös luoda typensitojakasvien viljelyyn sopimusmalli viljelijöiden ja jalostusyksikön välille.

Tuotokset

Raportti